ASEA JUOMA 4 plo

TILAUSTUOTE. ASEA on yli 30 patenttia omaava redoxsisingnaaalia sisältävä juoma, joka on bioidenttinen kehon nesteiden kanssa. Se tehostaa kehon omaa kykyä taistella sairauksia vastaan ja lisää kehomme immuniteettia, kykyä taistella bakteeria ja viruksia vastaan.

Tuotteen kuvaus
ASEA on uusi redox signaalimolekyyli vesi, joka tehostaa solujen toimintaa sisältä päin! R.S. molekyylejä valmistetaan Asean 3-vaiheisella elektrokemiallisellaprosessilla:
1. Puhdas tislattu vesi ja farmaseuttinen suola
2. Molekyylit pilkotaan vapaiksi atomeiksi; natriumiksi, kloridiksi, vedyksi ja hapeksi
3. Atomit uudelleen järjestetään tasapainoitetuiksi redox signaalimolekyyleiksi.
Annostus
Ota kaksi 60ml annosta päivässä TAI yksi 120ml annos päivässä.
Suositeltua vuorokausi annostusta ei saa ylittää. Alle 12-vuotiaiden ei tule käyttää tuotetta.
Ainesosat
Demineralisoitu vesi, Natriumkloridi
Mitä ASEA on?
Maailman ensimmäinen ja ainoa Redox-lisä.
Mitä on Redox viestintä? Mitä ovat Redox-signaalimolekyylit?
Redox-signaali molekyylejä valmistuu kaikissa kehomme soluissa ja ovat välttämättömiä terveelle vastustuskyvylle sekä solujen uudistumisprosessille. Nämä molekyylit ovat tieteellisen tutkimuksen perusteella osallisena lähes kaikissa kehon toiminnoissa.
Mitä ovat Redox-signaali molekyylit?
Kaikissa kehon soluissa on mitokondrioita, jotka ovat solujen voimanlähde. Mitokondriot erittävät kehon polttoaineen, ATP:n lisäksi myös Redox-signaalimolekyylejä. Moderni tutkimus osoittaa, että nämä molekyylit ovat ratkaisevan tärkeitä.
Noin kahdentoista ikävuoden jälkeen solumme valmistavat vähemmän ja vähemmän näitä molekyylejä. Redox-signaalimolekyylien lisääminen auttaa soluja uudistumaan. Nämä molekyylit tukevat myös kehon omaa immuunijärjestelmää ja auttavat tuhoamaan bakteereita sekä viruksia. Lisäksi nämä molekyylit lisäävät tai ylläpitävät solujen keskinäistä kommunikaatiota. Ne myös lisäävät solujen kykyä absorboida ravintoaineita ja kykyä päästä eroon jätteistä.
Lyhyesti sanottuna Redox-signaalimolekyylit tukevat solujen kykyä uusiutua ja auttavat siten kehon luontaista ja sisäänrakennettua kykyä pysyä terveenä.
ASEA ei ole lääke, eikä parannuskeino mihinkään sairauteen. Se ei paranna tai korjaa mitään sairautta, vaan auttaa kehoa korjaamaan itse itsensä voimallisten Redox-signaalimolekyylien avulla!

Asea voimistaa endogeenisten antioksidanttien, glutationin ja SOD:n tehoa yli 500%.Glutationi ja SOD olevat 1000 kertaa tehokkaampi antioksidantti kuin syömäsi antoksidantit.Tehostaa solujen uudistumista ja toimivuutta.Näitä molekyylejä on kehossamme teini-ikään saakka ,jonka jäkeen ne vähenevät. 70-vuotiaana niittä on vain 10 % alkuperäisestä.Tämä tehostaa vitamiinien ja hivenaiheiden imeytymistä.Tämä ei kuitenkaan ole vitamiini, mineraali tai terveysmehu tai lääke. URHEILIJOILLA Asea ansioista suoritusta voi jatkaa 12% pidempään ennenkuin anaerobinen kynnys ylityy, vain 14pv käytön jälkeen. Asea mobilisoi vapaita rasvahappoja verenkiertoon säästäen hiilhydraatteja ja viivyttää maitohapon muodostusta. Tutkimukset osoittavat myös , että urheilijoilla positiivisia muutoksia 43 metaboliitiissa.
SITÄ VOI KÄYTTÄÄ, iholle,silmätippoina, limakalvoille ja siäsiesti juotuna 1,2dl/pv. Se otetaan tyhjään vatsaan. Ei saa ottaa metalli lusilakka tai astiasta.
Aseasta löytyy linkistä tieteellistä tutkimusta, katso linkit-sivulta. 

Ohessa lisää tietoa, mihin voit tutustua.


https://www.scienceofasea.com/
www.redoxlife.com
www.aseascience.com valtava tietopankki
www.theredoxdoc.com riippumaton asiantuntijan sivusto

Asea tietoa suomeksi:

www.amazingmolecules.com/fi

https://www.amazingmolecules.com/Ohessa lisää tietoa, mihin voit tutustua.
https://www.scienceofasea.com/
www.redoxlife.com
www.aseascience.com valtava tietopankki
www.theredoxdoc.com riippumaton asiantuntijan sivusto

Asea tietoa suomeksi:

www.amazingmolecules.com/fi

https://www.amazingmolecules.com/

Tuote ei diagntisoi, hoida tai paranna sairauksia.


VOI KÄYTTÄÄ IHMISILLÄ JA ELÄIMILLÄ. ILMAINEN TOIMITUS!

____________________________________________________________

På svenska

ASEA är en redoxinnehållande dryck med mer än 30 patent som är bioidentiska för kroppsvätskor. Det stöder kroppens egen förmåga att bekämpa sjukdomar och ökar vår kropps immunitet, förmågan att bekämpa bakterier och virus.

Produktbeskrivningen

ASEA är en ny redox-signalmolekyl i vatten som förbättrar cellfunktionen inifrån och ut! R.S. molekyler framställs genom ASEA 3-stegs elektrokemisk process:

1. Rent destillerat vatten och farmaceutiskt salt

2. Molekyler klyvs i fria atomer; natrium, klorid, väte och syre

3. Atomer omorganiseras till balanserade redox-signalmolekyler.

Dosering

Ta två 60 ml doser om dagen ELLER en 120 ml dos om dagen.

Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas. Barn under 12 år bör inte använda produkten.

Ingredienser

Demineraliserat vatten, natriumklorid

Vad är ASEA?

Världens första och enda Redox-tillägg.

Vad är Redox-kommunikation? Vad är Redox-signalmolekyler?

Redox-signalmolekyler produceras i alla kroppens celler och är viktiga för hälsosam immunitet samt för cellregenerationsprocessen. Baserat på vetenskaplig forskning är dessa molekyler involverade i nästan alla kroppsfunktioner.

Vad är Redox-signalmolekyler?

Alla celler i kroppen har mitokondrier som är källan till kraften för cellerna. Förutom kroppens bränsle, ATP, utsöndrar mitokondrier också Redox-signalmolekyler. Modern forskning visar att dessa molekyler är avgörande.

Efter ungefär tolv års ålder producerar våra celler mindre och mindre av dessa molekyler. Tillsatsen av redox-signalmolekyler hjälper celler att regenerera. Dessa molekyler stöder också kroppens eget immunsystem och hjälper till att förstöra såväl bakterier som virus. Dessutom ökar eller upprätthåller dessa molekyler cell-till-cell-kommunikation. De ökar också förmågan hos celler att ta upp näringsämnen och förmågan att bli av med avfall.

Kort sagt, Redox-signalmolekyler stödjer cellernas förmåga att regenerera och därmed hjälper kroppens naturliga och inbyggda förmåga att hålla sig friska.

ASEA är inte ett botemedel eller ett botemedel mot någon sjukdom. Det botar eller reparerar inte någon sjukdom, men hjälper kroppen att reparera sig själv med kraftfulla Redox-signalmolekyler!

YTTERLIGARE INFORMATION

https://www.scienceofasea.com/

www.redoxlife.com

www.aseascience.com enorma databank

www.theredoxdoc.com oberoende expertsida

Ange information på finska:

www.amazingmolecules.com/fi

https://www.amazingmolecules.com/

Här är mer information att ta reda på.

https://www.scienceofasea.com/

www.redoxlife.com

www.aseascience.com enorma databank

www.theredoxdoc.com oberoende expertsida

Vapnet ökar effektiviteten hos endogena antioxidanter, glutation och SOD med mer än 500%. Glutathione och SOD är 1000 gånger effektivare antioxidant än de antioxidanter du äter. Förbättrar cellförnyelsen och funktionen. Vid 70 års ålder är det bara 10% av originalet. Detta förbättrar absorptionen av vitaminer och spårämnen. Detta är dock inte en vitamin-, mineral- eller hälsosaft eller medicin. I ATHLETES Vapenförtjänst kan fortsätta i 12% längre innan den anaeroba tröskeln överskrids, först efter 14 dagars användning. Pistolen mobiliserar fria fettsyror i blodomloppet, sparar kolhydrater och försenar bildningen av mjölksyra. Studier visar också att idrottare gör positiva förändringar i 43 metaboliter.

DET KAN ANVÄNDAS, på huden, som ögondroppar, på slemhinnor och med en sikt berusad 1,2 dl / dag. Det tas på tom mage. Ta inte metallspatel eller behållare.

Vapnet kan hittas på länken för vetenskaplig forskning, se länksidan. KAN ANVÄNDS PÅ MÄNNISKER OCH DYR. FRI LEVERANS!

Produkten diagnostiserar, behandlar eller förhindrar inte sjukdomar.

Se studien: https: //www.jyu.fi/ajanohtaista/arkisto/2003/07/tiedote-2009-10-01-09-51-18-836707

210,00 €